Cookies en disclaimer

COOKIEBELEID

In deze cookieverklaring beschrijven we hoe we cookies toepassen en gebruiken op de website https://snelderscreativeconsultant.nl

ALGEMEEN

Een cookie is een klein bestandje dat meegestuurd wordt met de pagina’s op deze website en dat door de browser op jouw apparaat waarmee je surft wordt opgeslagen. De informatie die hierin is opgeslagen wordt bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd.

TOESTEMMING

We vragen geen toestemming voor functionele cookies. Voor de overige (toekomstige) cookies vragen wij toestemming voordat we deze plaatsen.

FUNCTIONELE COOKIES

Deze cookies worden standaard geplaatst door de website om ervoor te zorgen dat u makkelijk en ongestoord gebruik kunt maken van de website. Dit zijn sessiecookies die automatisch van uw apparaat verwijderd worden als de browser gesloten wordt.

WIJZIGINGEN

Deze cookieverklaring kan aan verandering onderhevig zijn. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om zeker te weten dat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen, zowel in deze cookieverklaring als in onze privacyverklaring.

DISCLAIMER/ COPYRIGHT

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten alle tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Marjolein Snelders.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Gebruik van logo, beeldmateriaal, teksten of stukken tekst is alleen toegestaan na overleg met en toestemming van Snelders Creative Consultant/Snelderscreativeconsultant.nl te Bergen op Zoom.

Copyright berust bij Marjolein Snelders.